Mannen blijken vaker burnout klachten te hebben dan vrouwen. In 2010 ha van alle vrouwelijke werknemers tussen de 15 en 64 jaar 12% te maken met burnoutklachten. Bij de mannelijke werknemers in dezelfde leeftijdscategorie was dat 14%.

Mannen en burnout

Mannen behoren over het algemeen tot een kleiner sociaal netwerk dan vrouwen, waarbij het praten over problemen door veel mannen wordt gezien als oeverloos gezeur en niet-productief gedrag. Mannen staan over het algemeen niet echt stil bij hoe ze door anderen worden gezien of hoe ze zichzelf zien. Het inlevingsvermogen van mannen is iets dat ze zich via hun bewustzijn moeten aanleren. Het is in mindere mate aangeboren dan bij vrouwen. De andere kant hiervan is dat mannen minder last hebben van de problemen die zich voordoen in hun sociale netwerk. Deze problemen hebben minder impact op hun eigen persoon dan bij vrouwen het geval is.

Er zijn ook duidelijke verschillen in hersenontwikkeling tussen mannen en vrouwen aangetoond in diverse wetenschappelijke onderzoeken. Mannen hebben een hoger testosteronniveau wat de ontwikkeling van de rechterhersenhelft stimuleert. Deze hersenhelft zorgt ervoor dat mannen beter in staat zijn tot abstract, creatief en onpersoonlijk denken. Mannen kunnen een flinke ruzie makkelijk van zich afzetten en gewoon doorgaan met hun dagelijkse bezigheden.

Mannen hebben een voorkeur voor een probleemoplossende actieve aanpak. Ze blijken vaker te kiezen voor een rationele aanpak en bekijken een probleem meestal van de positieve kant. Mannen lossen problemen het liefst zelf op. Ze reageren spanning bij voorkeur af door zich lichamelijk in te spannen bijvoorbeeld door te sporten. Mannen ontwikkelen een burnout vooral door overbelasting in werksituaties: onregelmatige werktijden, hoge werkdruk en werkgerelateerde conflicten.

Vrouwen en burnout

Vrouwen vinden het over het algemeen belangrijk om deel uit te maken van een sociale kring die groter is dan alleen de familie. Ze beschikken vaak over een hecht netwerk van buren, vriendinnen en collega’s. Vrouwen praten met hen makkelijk over hun leven, hun successen maar ook over de problemen waar ze tegenaan lopen.  Het delen van deze gevoelens werkt vaak al stress verlagend en geeft steun in moeilijke tijden. De andere kant van de medaille is dat vrouwen zich ook  meer aantrekken van emotionele, verdrietige of spannende gebeurtenissen die zich binnen dit netwerk voordoen. Een vrouw kan behoorlijk van slag raken door een fikse ruzie met een goede vriendin.

Vrouwen ervaren over het algemeen ook meer druk dan mannen, het is alleen niet zo dat dit ook vaker resulteert in een burnout. Ze raken van andere dingen gestrest dan mannen. Vrouwen ondervinden vaker last van stress en spanning wanneer er sprake is van relationele problemen, wanneer er spanningen zijn op de werkvloer of wanneer ze buiten een groep worden geplaatst. De meeste vrouwen zijn erg gevoelig voor “sfeer”.

Spanning en stress hebben bij vrouwen een andere impact dan bij mannen en dit heeft gevolgen voor hun psychisch en lichamelijk evenwicht. Dit heeft onder andere te maken met het verschil in hormoonhuishouding, bij een fysieke stressreactie wordt in het lichaam meer adrenaline en cortisol geproduceerd. Het hogere oestrogeenniveau bij vrouwen zorgt ervoor dat het langer duurt tot een stressreactie wordt geremd. De herstelperiode bij stress is dus langer en varieert ook met de menstruatiecyclus, maar daar houden vermoeiende vergaderingen, nachtdiensten, examenperiodes en het drukke , veeleisende werkritme en/of gezinsleven echt geen rekening mee.

Vrouwen maken meer gebruik van emotiegerichte vormen van omgaan met stress en spanning. Daarnaast geven ze zich meer over aan zelfverwijten en uiten vaker hun emoties.  Ze hebben vaak het gevoel harder te moeten werken dan mannen om serieus genomen te worden. Ook de gecombineerde taak als  werkneemster, ‘vrouw van’, ‘moeder van’, ‘dochter van’ en ‘vriendin van’, zorgt voor extra stress omdat vrouwen vaak vinden dat ze er altijd voor iedereen moeten zijn.