Indeling opleidingsniveau

Voor we kunnen aangeven hoe de cijfers liggen wanneer we kijken naar opleidingsniveau, is het goed om eerst te bepalen hoe de opleidingsniveaus zijn ingedeeld. Die indeling is als volgt:

Binnen de groep van hoogopgeleide werknemers voelde 15% zich opgebrand in 2014. Bij de laagopgeleide beroepsbevolking ligt dat percentage op ruim 13%. Werknemers die een middelbaar opleidingsniveau hebben, blijken in 2014 de minste burnout klachten te ervaren. Deze groep heeft met 12% de minste burnout gerelateerde klachten.