Voor het ontstaan van een burnout zijn geen vastomlijnde oorzaken aan te wijzen. Veelal is het een combinatie van factoren die bijdragen aan het ontwikkelen van een burnout. We spreken dan over biologische, psychische en sociale factoren en stressvolle situaties.

Biologische factoren

Erfelijke aanleg is een van de zaken die vallen onder biologische factoren net zoals hormonale afwijkingen. Er is nog veel onbekend over deze biologische factoren maar we kunnen ze zeker niet uitsluiten wanneer het gaat over het ontstaan van een burnout.

Psychische factoren

Niet iedereen gaat op dezelfde manier met stress om en dat heeft voor een groot deel met persoonlijkheid te maken. Wanneer u bijvoorbeeld erg perfectionistisch bent ingesteld, is het heel moeilijk om de regie uit handen te geven. Als u daarnaast ook nog een groot doorzettingsvermogen heeft en erg gedreven bent, is het niet meer dan logisch dat u uitgeput raakt van alles wat u zichzelf op de hals haalt. U voelt zich misschien alsof u in de val zit. Kijk op de pagina persoonskenmerken voor een overzicht met karaktereigenschappen die veel voorkomen bij mensen die burnout klachten ontwikkelen.

Sociale factoren

Wanneer we kijken naar sociale factoren hebben we het over de invloed die de omgeving op u heeft.
Stel: u bent al moe, probeert alles zo goed mogelijk te regelen en u hebt het beste met iedereen voor. Dan komt u plotseling in een conflictsituatie terecht. Dit kan zijn op uw werk maar ook in uw privésituatie. Hierdoor kunt u het gevoel krijgen dat u niets goed kunt doen en dit heeft een negatief effect op uw gevoel van eigenwaarde.

Oorzaak door stressvolle situaties

Er zijn verschillende stressvolle situaties te onderscheiden die kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van een burnout. Dit zijn:

  • Dagelijkse kleine irritaties
    Een vastlopende computer, geluidsoverlast bij de buren of iedere dag op dezelfde plek een uur in de file, eindeloos in de verkeerde rij bij de kassa. Dit soort situaties zorgen voor terugkerende frustratie, irritatie en spanning.
  • Langdurige spanning
    De zorg voor een langdurig zieke partner of familielid, een langslepende conflictsituatie of pesterijen op het werk. Financiële problemen of de combinatie van werk en gezin, kunnen bijdargen aan een langdurig gevoel van spanning en stress.
  • Ingrijpende gebeurtenissen
    Tot dit soort heftige of zelfs traumatische ervaringen worden bijvoorbeeld overlijden, ziekte, ontslag, echtscheiding en (seksueel) geweld gerekend. Deze gebeurtenissen kunnen zo ingrijpend zijn dat ze iemands leven abrupt en totaal kunnen veranderen.

Een hoge werkdruk en/of conflicten in de werk- en/of privésfeer zijn, net als uw persoonlijkheid niet de oorzaken van een burnout. In  hoeverre raakt u hierdoor uit balans? Wat voor effect hebben dergelijke situaties op u én hoe gaat u met deze situaties om, dát zijn de oorzaken van een burnout.