Aangezien een burnout vaak werkgerelateerd is, is de werksfeer een erg belangrijke factor wanneer we kijken naar typische burnout situaties. Niet alleen de kwaliteit van het werk dat u levert is van belang, ook wordt er gekeken hoe u erbij loopt, met wie u allemaal contact heeft op de werkvloer, hoe laat u begint en hoe laat u weer naar huis gaat.

In economisch moeilijke tijden is het merendeel van de werknemers bezorgd over hun baanzekerheid. Collega’s proberen elkaar onderling af te troeven en een wit voetje te halen bij de baas. Interne PR wordt belangrijk om ervoor te zorgen dat de eigen positie niet onder druk staat bij een eventuele reorganisatie ronde.

Mensen die vertrouwen op de formele verhoudingen binnen het bedrijf, die geen “spelletjes” spelen, komen vaak bedrogen uit. Beslissingen worden niet alleen genomen op basis van rationele afwegingen van voor- en tegenargumenten. Nee, het andere spel, het ondergrondse politieke machtsspel, is op z’n minst zo belangrijk.

Wanneer u dagelijks op kantoor bent en u zich daar sociaal wenselijk dient te gedragen, vreet dat energie. Zolang u uw werk met veel plezier doet, is dat nog wel op te brengen, maar zodra uw werk u meer energie gaat kosten dan het oplevert gaat het fout. Tenzij u iemand bent die “opbloeit” in een omgeving waarin spelletjes worden gespeeld en u er het volste vertrouwen in heeft dat degene die het spel het beste speelt de hoogste functie krijgt. Helaas is het zo dat de meeste mensen niet zo in elkaar zitten en dus wel degelijk last hebben van een verziekte “ieder voor zich” werksfeer.

Bovenstaande werkt niet alleen zo binnen de werksfeer, ook wanneer een hechte familie- of vriendenband stukgaat, of u zich buiten een groep geplaatst voelt, is dat een situatie die kan bijdragen aan een burnout.