Een belangrijke oorzaak voor een burnout ligt in open- en eerlijkheid. We willen graag allemaal eerlijk behandeld worden. We moeten tegen elkaar kunnen zeggen wat ons dwars zit en waar we tegen aanlopen is het motto.  Helaas is de bedrijfscultuur vaak niet zo.

Veel bedrijven hebben eerlijkheid en de manier waarop we respectvol met elkaar om moeten gaan wel in hun visie of hun waarden en normen beschreven maar in de praktijk komt daar vaak maar weinig van terecht. Hoe meer mensen er bij een bedrijf werken hoe groter de kans op “ het vormen van eilandjes.” Roddel en achterklap zijn aan de orde van de dag en daarin kunt u natuurlijk net zo goed lijdend voorwerp zijn.

Of u het gevoel heeft dat er een open communicatie mogelijk is met uw leidinggevende en/of uw collega’s, is uw persoonlijke beleving van de situatie. Misschien heeft u het gevoel dat u minder wordt behandeld dan uw collega’s terwijl uzelf vindt dat u minstens evenveel en misschien zelfs wel meer gepresteerd heeft. Dat gevoel is een negatieve factor in het proces van het ontwikkelen van een burnout.

Dat deze situatie niet alleen werkgerelateerd is, mag duidelijk zijn. Ook in uw sociale netwerk zult u in situaties terecht kunnen komen waarin u het gevoel krijgt niet eerlijk behandeld te worden. Hoe u met dat gevoel omgaat, is bepalend voor het feit of het bijdraagt aan het wel of niet ontwikkelen van burnout klachten.