Een veel voorkomende situatie die ten grondslag ligt aan of bij kan dragen aan het ontwikkelen van een burnout is een conflictsituatie op het gebied van normen en waarden.
De meeste mensen stappen jong en onbezonnen in hun eerste baan, gaan met blind vertrouwen de toekomst tegemoet en zijn totaal niet bezig met normen en waarden van het betreffende bedrijf. Na een jaar of 5 à 10 snappen de meeste mensen precies hoe de gebruikelijke “kantoorpolitiek” werkt en dan is het een kwestie van “zwemmen of verzuipen”. Of u gaat mee in de gestelde normen en waarden omdat u er ook achter staat, u schikt zich ernaar of u houdt vast aan uw eigen normen en waarden.

Mensen zijn het beste op hun plaats binnen een bedrijfscultuur die hen aanspreekt, waarvan de normen en waarden grotendeels overeenkomen met die van henzelf. De perfecte werkplek is die waarvan de werknemer zegt:

 “Ik voel me hier thuis, veilig en word gewaardeerd.”

Ook binnen het sociale netwerk zullen relaties worden gezocht met mensen met zoveel mogelijk dezelfde normen en waarden als u zelf. Degenen met sterk afwijkende normen en waarden zijn veelal niet de mensen die we tot onze goede of beste vrienden rekenen.