Er zijn een aantal soorten situaties die vaak aanleiding geven tot burnout klachten. Het zijn natuurlijk niet alleen deze situaties die zorgen voor klachten. Het is altijd een combinatie van factoren, persoonskenmerken en de manier waarop u met deze situaties omgaat die ertoe leiden dat het mis gaat.

Aanleiding voor een burnout:

De volgende zes situaties zijn vaak voorkomende aanleidingen voor een burnout:

Op de volgende pagina’s gaan we dieper in op de bovenstaande aanleidingen.