Ook al speelt uw werksituatie in veel gevallen een belangrijke rol, ook de privésituatie draagt bij aan het wel of niet ontwikkelen van een burnout. Een scheiding, overlijden van een partner of het krijgen van een miskraam, zijn enkele voorbeelden van zeer ingrijpende gebeurtenissen, zo zijn er natuurlijk nog veel meer te noemen. Het zou kunnen zijn dat wat aanpassingen in uw privéleven u helpen om een burnout te voorkomen. De volgende tips kunnen u daarbij helpen:

  • Stel uw prioriteiten vast, wat is voor u het belangrijkste? Is dat uw werk of uw privéleven?burnout
  • Verdeel uw tijd bewust over wat u belangrijk vindt, doe geen dingen die u veel tijd kosten alleen omdat iemand anders dat van u verwacht
  • Maak uw ergernissen en frustraties bespreekbaar daardoor blijven deze beheersbaar
  • Blaas zaken niet onnodig op, maak van een olifant weer een mug
  • Durf nee te zeggen
  • Vraag om hulp en ondersteuning als u het zelf niet kunt overzien
  • Accepteer hulp van anderen
  • Familieruzies zijn energievreters, probeer eventuele ruzies uit te praten of ze een plek te geven
  • Neem voldoende rust, plan niet alle avonden en weekenden vol, een weekend niets doen betekent niet automatisch dat u geen sociaal leven heeft