Iedereen is wel eens heel moe of heeft last van stress. Als dit maar kort duurt, is dat helemaal niet erg. Soms kan stress juist nuttig zijn omdat je dan alert en scherp kunt reageren. Een situatie van overbelasting moet alleen niet te lang duren omdat dat kan leiden tot een burnout.

Persoonskenmerken bij burnoutOf iemand een burnout krijgt, is afhankelijk van verschillende factoren. Een stressvolle situatie of een (tijdelijke) overbelasting alleen is niet voldoende voor het ontwikkelen van klachten. Het gaat er ook om hoe u met die situatie omgaat en dat is gebonden aan uw persoonlijkheid. Iedereen reageert anders op stress. Ook kan niet iedereen evenveel aan, de draagkracht is per persoon verschillend.

Bij mensen met een burnout zijn vaak dezelfde karaktereigenschappen terug te vinden zoals:

 • sterke betrokkenheid bij werk en/of gezin
 • erg loyaal
 • hoge motivatie
 • veeleisend voor zichzelf, perfectionistisch
 • bewaakt eigen grenzen slecht
 • moeilijk om hulp vragen
 • moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen
 • niet goed kunnen uiten van gevoelens
 • hoog verantwoordelijkheidsgevoel
 • niet goed kunnen plannen
 • laag gevoel van eigenwaarde
 • niet goed kunnen relativeren

Wanneer u bovenstaande eigenschappen in uw karakter herkent, wees dan alert. Het wil niet zeggen dat u een burnout zult krijgen maar het is wel goed om de mogelijke signalen tijdig te herkennen.

Het risico van het krijgen van een burnout is dus gebonden aan risicofactoren die gekoppeld zijn aan persoonlijkheid (karaktertrekken), de situatie (in de werksfeer en in de privésfeer) en vaak een specifieke aanleiding, de bekende ‘druppel die de emmer doet overlopen’.