wie loopt risico?Sommige “typen” mensen lopen een groter risico op het ontwikkelen van een burnout, dat wil zeggen mensen die bepaalde karaktereigenschappen hebben. Deze worden besproken onder het kopje persoonskenmerken. Naast bepaalde karaktertrekken lopen mensen met bepaalde beroepen ook een hoger risico op het ontwikkelen van een burnout. U heeft binnen geen enkele baan de garantie dat u geen burnout zult krijgen, toch zijn er beroepsgroepen waar de kans aanzienlijk hoger ligt op het krijgen van een burnout. Hoe dat precies zit, leest u bij risicoberoepen.

Het risico van het krijgen van een burnout is dus gebonden aan risicofactoren die gekoppeld zijn aan persoonlijkheid (karaktertrekken), de situatie (in de werksfeer en in de privésfeer) en vaak een specifieke aanleiding, de bekende ‘druppel die de emmer doet overlopen’.