burnout bij kinderen
Burnout en kinderen een onmogelijke combinatie?

Stiekem sms-en in de klas en na schooltijd een paar uur het internet op, rondhangen op Hyves, Twitter, Facebook of MSN. Voetballen op dinsdag, een verjaardag op woensdag en donderdag naar muziekles. Zaterdag een wedstrijd spelen en zondag sociale verplichtingen met het gezin.

Ook kinderen hebben het druk. Zo druk zelfs, dat sommigen er ziek van kunnen worden. Uit onderzoek blijkt dat de leeftijd waarop burnout voorkomt steeds verder naar voren schuift. Pubers en zelfs nog jongere kinderen kunnen er al mee te maken krijgen.

Presteren op jonge leeftijd

Onze maatschappij wordt steeds veeleisender en dat merken kinderen al op jonge leeftijd. De lat wordt steeds hoger gelegd en dat begint al op school. Schoolprestaties en vaak een uitgebreid aantal hobby’s, sporten en/of andere activiteiten moeten in een moordend  tempo gecombineerd worden. En al deze activiteiten zijn niet vrijblijvend… nee, er moet gepresteerd en gescoord worden. Sport is niet meer ter ontspanning, ook daar moet op niveau gespeeld worden. Het ene kind kan beter met deze groeiende druk en stress omgaan dan het andere, maar voor een aantal kinderen wordt het bordje zó vol dat ze het allemaal niet meer kunnen behappen.

Klachten bij kinderen

De burnoutklachten waar kinderen mee te maken krijgen verschillen niet erg veel van de klachten die volwassenen onder woorden brengen.

De meest genoemde klachten bij kinderen staan in het volgende overzicht:

Lichamelijk Psychisch Gedrag
 • Doorlopend moe / oververmoeid
 • Vaak en aanhoudend hoofdpijn
 • Slaapproblemen
 • Vaak en aanhoudende buikpijn
 • Gebrek aan eetlust

 

 • Agressief en prikkelbaar
 • Angstig
 • Lusteloos
 • Slechte concentratie
 • Onzekerheid
 • Minder zelfvertrouwen
 • Faalangst
 • Laag zelfbeeld
 • Geen zin om te spelen
 • Geen zin om op te staan
 • Geen zin in sport en/of hobby’s
 • Geen zin om naar school te gaan
 • Verslechterende schoolprestaties
 • Geen zin om te spelen
 • Geen zin om op te staan
 • Geen zin in sport en/of hobby’s
 • Geen zin om naar school te gaan
 • Verslechterende schoolprestaties


Vermijden van burnout bij kinderen

Het klinkt heel voor de hand liggend maar een kind heeft behoefte aan een stabiele leefomgeving.
Het is niet goed om een kind continue (te) veel druk op de schouders te leggen. Het principe van steeds meer, beter, groter, mooier is voor een kind niet goed.

Pesterijen op school of online, een scheiding van de ouders, financiële problemen of ziekte in het gezin zijn ingrediënten waar een kind een hoge mate van stress van kan hebben. Wanneer ouders in het gezin ook last hebben van stress en/of een burnout dan neemt de kans toe dat een kind dezelfde klachten gaat ontwikkelen. Duurt de situatie te lang kan een burnout bij kinderen op de loer liggen.

Een stabiele leefsituatie gecombineerd met voldoende slaap, beweging en een gezond eetpatroon zorgen ervoor dat kinderen een betere weerstand opbouwen. Deze weerstand heeft niet alleen lichamelijke voordelen maar zorgt er ook voor dat kinderen beter bestand zijn tegen psychische druk.