De opgebrande werknemer en de re-integratie

Spanning op de werkvloer kan onder andere optreden door conflicten met collega’s en leidinggevenden. Daarnaast kunnen problemen ontstaan doordat persoonlijke waarden en normen botsen met die van de onderneming. Wanneer er dan ook nog eens sprake is van een (te) hoge werkdruk dan stijgt de kans op een burnout aanzienlijk. Wanneer u uitvalt op uw werk door een burnout krijgt u te maken met verschillende partijen; uw leidinggevende, personeelszaken en een bedrijfsarts.

Uw leidinggevende

Uw leidinggevende heeft niet alleen invloed op zijn/haar eigen gedrag maar ook op een aantal andere zaken waarmee u te maken krijgt in uw werk zoals: de manier waarop problemen worden opgelost, de sfeer op de afdeling en communicatie. Het is echter wel aan u hoe u daarmee omgaat. In welke mate laat u zich beïnvloeden door het gedrag van uw leidinggevende, hoe stelt u zich op?

Toch bent u wel afhankelijk van uw leidinggevende. U zult bij hem/haar moeten aangeven dat het allemaal niet goed loopt wat u betreft, u zult zich bij hem/haar moeten ziek melden. U bent ook van uw leidinggevende afhankelijk (onder andere) wanneer u weer terugkeert naar uw werk en voor het re-integratieproces.

Het is verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw leidinggevende en eerlijk aan te geven wat er met u aan de hand is. Dit zal niet altijd even makkelijk zijn. Wat u zou kunnen doen om deze stap makkelijker te maken is om deze vooraf te ‘oefenen’. Een aantal tips voor een dergelijk gesprek met uw baas:

 • Probeer u te verplaatsen in uw baas; uw ziekmelding heeft ook consequenties voor hem/haar
 • Uw baas kan teleurgesteld of verrast zijn en anders reageren dan u had gehoopt; u bent al langere tijd met de situatie bezig, misschien komt het voor uw baas totaal onverwacht
 • Kies een moment voor het gesprek waarbij uw baas ook daadwerkelijk tijd voor u heeft
 • Ga niet in discussie met uw baas over hoe u zich voelt, u hoeft zich niet te verdedigen, u geeft alleen aan hoe het met u gaat
 • Zorg dat u contact blijft houden, ook wanneer u ziek thuis komt te zitten, dit maakt de stap om terug te keren naar uw werk makkelijker

Naast wat u zelf kunt doen, staan hier ook nog een aantal tips op een rij voor uw leidinggevende:

 • Hou uw oren en ogen open op de werkvloer; het zijn vaak de meest loyale en toegewijde werknemers die een hogere kans op een burnout hebben
 • Grijp in wanneer u denkt dat iemand het risico loopt op een burnout, maak het bespreekbaar en spreek uw oprechte zorg uit
 • Los conflicten op de afdeling tijdig op, laat deze niet sudderen maar maak ze bespreekbaar eventueel met behulp van personeelszaken of een andere vorm van begeleiding (coach)
 • Voer geen druk uit op iemand met een burnout om weer te beginnen, dit werkt vaak averechts. Werknemers doen over het algemeen erg hun best om zo snel mogelijk de draad weer op te pakken

Personeelszaken

De meeste werknemers gaan ervan uit dat de afdeling personeelszaken opkomt voor de belangen van de medewerkers. Vaak komt u dan van een koude kermis thuis omdat personeelszaken meestal in eerste instantie het bedrijfsbelang dient. Personeelszaken is wel de partij die voor u het contact met de bedrijfsarts of arbo arts legt. Dit zijn artsen die gespecialiseerd zijn op het gebied van bedrijfsgeneeskunde. De bedrijfsarts is deskundig op het gebied van belasting en belastbaarheid. De bedrijfsarts is meestal verbonden aan een arbodienst. Het begrip arboarts kan verwarrend zijn. Dit zijn artsen die werken bij een arbodienst, soms zijn het bedrijfsartsen, soms bedrijfsartsen in opleiding of basisartsen.
Een keuringsarts (verzekeringsgeneeskundige) is degene die u zal keuren wanneer u meer dan 2 jaar (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. Bij deze arts staat het vaststellen van het ‘werken naar vermogen’ centraal. U wordt door hem/haar goed – of afgekeurd voor het uitvoeren van werkzaamheden, vaak gekoppeld aan een bepaald percentage (bijvoorbeeld 25% afgekeurd)

Tips voor werkhervatting bij een burnout

Een goede re-intergratie kan een lastig proces zijn, goede timing is hierin erg belangrijk. Gaat u te snel weer aan het werk dan loopt u het risico op een terugval, blijft u te lang thuis dan wordt de stap naar werkhervatting steeds moeilijker.

Hieronder volgt een overzicht aan tips die uw werkhervatting makkelijker kunnen laten verlopen:

 • Probeer contact te onderhouden met uw collega’s en leidinggevende gedurende de periode dat u thuis bent. Dit hoeft echt niet dagelijks of wekelijks, maar het maakt de eerste stap terug naar uw werkomgeving makkelijker
 • Wanneer u weer gaat beginnen, neem dan taken aan zonder deadline of tijdsdruk, dwing uzelf niet tot taken die u nog niet aankunt
 • Stop direct wanneer u merkt dat u weer gespannen of moe wordt
 • Kijk of er bepaalde tijden op de dag zijn waarop u zich het meest fit voelt en probeer die te gaan werken
 • Werk liever meerder korte stukjes dan één keer lang achter elkaar, dus liever 4 keer 2 uur dan één hele dag
 • Leg u neer bij het feit dat uw tempo en productiviteit waarschijnlijk lager liggen dan u van uzelf gewend bent, dit herstelt vanzelf wanneer u zich beter gaat voelen
 • Voer wijzigingen door op uw werkplek waarvan u weet dat ze u spanning bezorgen, zoek bijvoorbeeld een ruimte voor uzelf of een rustige werkplek zonder telefoon
 • Ga nog niet direct mee in de flow van vergaderingen en meetingen, beperk u eerst tot eenvoudige overzichtelijke taken, de rest komt vanzelf
 • Hou vinger aan de pols wanneer er werkzaamheden aan uw takenpakket worden toegevoegd, geef aan of u dat al aankunt en laat weten tegen welke werkzaamheden u opziet
 • Evalueer uw re-integratie regelmatig met uw leidinggevende en/of collega’s

Een leidinggevende zal alle bovenstaande punten goed in de gaten moeten houden en vinger aan de pols blijven houden gedurende het re-integratie proces. Trap (opnieuw) tijdig op de rem mocht dit nodig zijn.