Burnout en uw omgeving

De omgeving speelt een belangrijke rol bij een burnout. Aan de ene kant in het ontwikkelen van een burnout en aan de andere kant bij het herstellen ervan. Op de volgende pagina’s kijken we naar de verschillende ‘partijen’ die een rol (kunnen) spelen in uw situatie, uw gezin/familie en sociale netwerk en uw werkomgeving: