Een behandeling met medicijnen, is dat nodig?

Of er medicijnen worden voorgeschreven bij een burnout en zo ja welke, is per situatie verschillend. Medicijnen werken alleen ondersteunend bij het herstel, een burnout is niet te genezen met medicijnen. Vaak worden medicijnen in combinatie met psychotherapie aanbevolen.

Slaap- en kalmeringsmiddelen

Slaap is nodig om goed te kunnen functioneren overdag. De één kan met enkele uren slaap toe, de ander heeft op z’n minst 8 uur slaap per nacht nodig. Wanneer het functioneren overdag wordt verstoord door slecht slapen ’s nachts is er sprake van een slaapstoornis. Bij een burnout komt een slaapstoornis regelmatig voor.

Slaap- en kalmeringsmiddelen, ook wel benzodiazepinen genoemd, helpen u wanneer u slaapproblemen heeft en/of wanneer u zich onrustig, opgejaagd of angstig voelt. In de onderstaande tabel ziet u welke medicatie veel worden voorgeschreven.

Slaapmiddelen

Kalmeringsmiddelen

Merknaam Stofnaam Merknaam Stofnaam
Normison Temazepam Temesta Lorazepam
Mogadon Nitrazepam Valium Diazepam
Dalmadorm Flurazepam Seresta Oxazepam

In sommige gevallen worden deze slaap-, en/of kalmeringsmiddelen voorgeschreven bij een burnout. Slaapmiddelen zorgen ervoor dat u in slaap kunt komen of dat u kunt doorslapen. Ook een combinatie van beide is mogelijk. De kalmeringsmiddelen zorgen ervoor dat u rustiger wordt, gevoelens van stress, angst en onrust worden minder, uw lichaam kan voldoende tot rust komen en herstellen.

Nadelen van deze medicijnen zijn dat u er onverschilliger van kunt worden en dat u eraan gewend kunt raken. Op den duur heeft u meer nodig om hetzelfde effect te bereiken. Deze middelen moeten bij voorkeur niet langer dan 1 à 2 weken achter elkaar worden gebruikt. Het is dan beter om het gebruik enige dagen of weken te onderbreken en dan opnieuw te beginnen, doe dit altijd in overleg met uw arts.

Antidepressivum

In sommige gevallen wordt een antidepressivum voorgeschreven. Deze medicijnen verminderen de symptomen van een depressie, zorgen ervoor dat u minder somber wordt en dat u weer meer plezier en belangstelling voor uw omgeving krijgt. Daarnaast kan deze groep medicijnen een gunstig effect hebben op angststoornissen, iets wat ook wel voorkomt bij burnout.

De werking van deze middelen bestaat uit het herstellen van het chemisch evenwicht in de hersenen, de meeste antidepressiva doen dit door de beschikbaarheid van serotonine en/of noradrenaline (neurotransmitters) in de hersenen te verhogen. Hierdoor raakt u weer in balans en verminderen uw klachten. De werking is niet direct merkbaar, over het algemeen duurt het twee tot vier weken voordat u verbetering van uw klachten zult ervaren.

Nadelen van dergelijke medicijnen zijn de aanwezige bijwerkingen zoals droge mond, slaapproblemen, angst en gejaagdheid. De bijwerkingen zijn erg afhankelijk van het gekozen medicijn en uw individuele gevoeligheid voor het middel. De bijwerkingen kunnen aanzienlijk zijn en 1 op de 5 gebruikers staakt het gebruik binnen vier weken vanwege de bijwerkingen. Bij veel antidepressiva kunnen er, wanneer u ze langer dan drie weken gebruikt, onthoudingsverschijnselen optreden wanneer u abrupt stopt met het gebruik ervan. Het is meestal noodzakelijk om het gebruik ervan langzaam af te bouwen, doe dit altijd in overleg met uw arts.